Ny kassalov innføres 1. januar 2019 – Er du klar?

Del dette innlegget
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Ny lov og forskrift om krav til kassasystemer trådte i kraft 1. januar 2017. Loven stiller krav til hvilke kassasystemer leverandørene har lov til å selge. Innen 1. januar 2019 plikter alle næringsdrivende å bruke kassasystemer som tilfredsstiller de nye kravene.

Skatteetaten har gjennom flere år avdekket betydelig manipulasjon av kassasystem og unndratt omsetning i bransjer med kontantsalg og den nye loven er ment å være et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi. Den nye kassasystemloven skal gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemene og derigjennom unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning.

Kassasystemloven omhandler kassasystemer som tilbys til virksomheter som driver kontantsalg. Kontantsalg omfatter salg av varer og tjenester der kjøperens betalingsplikt blir gjort opp ved levering, enten det betales med kort eller kontanter. Salg over internett regnes ikke som kontantsalg.

FRA 2019 MÅ ALLE KASSASYSTEM HA PRODUKTERKLÆRING

Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillatt å benytte kassasystem som tilfredsstiller de nye lovkravene, og som er utstyrt med en produkterklæring fra leverandøren. Beskrivelse av systemets oppbygging og funksjoner skal følge med systemet.

En oversikt over hvilke systemer hvor leverandøren har bekreftet at kassa-systemet er i samsvar med kassasystemloven finner du på Skatteetaten sine hjemmesider.

Dersom et kassasystem med produkterklæring allikevel ikke tilfredsstiller kravene, har systemleverandøren en plikt til å umiddelbart rette opp i avvikene eller trekke systemet tilbake fra markedet. Dersom systemet trekkes tilbake fra markedet, skal brukerne av systemet varsles.

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE

Den nye lovgivningen krever at kassa-systemet skal være utstyrt med en rekke nye funksjoner. Det er også innført forbud mot enkelte typer funksjoner.

Salgskvittering

Det var opprinnelig foreslått at det ikke skulle være mulig å avslutte et salg uten at salgskvittering til kunden skulle skrives ut. Dette kravet ble kritisert for blant annet å ikke ta nok hensyn til miljøet. Dette førte til at kravet til kvittering ble modifisert til å ikke gjelde integrerte betalingsløsninger når kunden selv ikke ønsker kvittering.

Detaljerte krav til innhold i X- og Z-rapporter

Rapportene fra kassasystemet skal blant annet gi opplysninger om kontantsalg, eksempelvis omfanget av ulike kvitteringer og skuffeåpninger (nullinnslag). Det skal ikke være mulig å merke særskilte varer eller tjenester i kassasystemet, slik at de ikke blir tatt med på X- og Z-rapporter.

Elektronisk journal

Elektronisk journal skal oppbevares i Norge. Det skal ikke være mulig å endre eller slette en elektronisk journal. Bruker skal heller ikke kunne ta bort, endre eller legge til opplysninger i registreringene. Programmert tekst på varer og tjenester skal ikke kunne endres i forbindelse med registeringen av kontantsalget.

UNNTAK FRA KRAVENE

Enkelte virksomheter vil ikke ha krav til å benytte kassasystem med produkterklæring.

Dette gjelder:

  • Næringsdrivende med omsetning under 50 000 kroner eks. mva. i løpet av et regnskapsår
  • Virksomheter som driver ambulerende og sporadisk kontantsalg, dersom omsetningen eks. mva. ikke overstiger 3 G (290 649 kroner i 2018)
  • Drosjenæringen, som registrerer kontantomsetningen ved hjelp av taksameter, og de som driver avgiftsunntatte helserelaterte tjenester jfr. merverdiavgiftsloven § 3-2 (bl.a. leger, tannleger, fysioterapeuter) som har krav om kontantfaktura.
GEBYR VED OVERTREDELSE

Etter 1. januar 2019 vil kun kassasystem som tilfredsstiller lovkravene være tillatt å bruke. Bedrifter som ikke har fått på plass et tilfredsstillende kassasystem etter 1. januar 2019 risikerer å få overtredelsesgebyr etter skatteforvaltningsloven. Gebyret er for tiden på 11 300 kroner, det dobbelte ved gjentatte overtredelser.

HVA BØR DU GJØRE FØR 1. JANUAR 2019?

For det første bør du kontrollere at kassasystemet ditt er på oversikten til Skatteetaten med systemer med produkterklæring. Dersom du ikke finner ditt system, bør du kontakte leverandøren for en oppdatering/oppgradering.

Dersom kassasystemet ditt finnes på listen til Skatteetaten, må du deretter sjekke at du har en systembeskrivelse som oppbevares sammen med ditt kassasystem. Om du mangler systembeskrivelsen, ta kontakt med leverandøren.

Kilde: Skatteetaten

 


 

Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i TheVIT om du har spørsmål til den nye kassaloven. Vi kan bistå, sammen med systemleverandøren, med oppsett av kassasystem med hensyn til integrasjon mot regnskapssystemet.


www.thevit.nowww.thevitfeed.no


 

 

Del dette innlegget
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *