Er du som Ole Gunnar Solskjær, eksponert for valutarisiko?

Del dette innlegget
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter

Norske medier fråtser i Ole Gunnar Solskjær om dagen, og alle har hørt om lønnsavtalen hans på 7 millioner pund. Et beløp som skal utbetales i engelske pund over flere år. Men hva blir den endelige verdien og hvordan sikre seg for at utbetalingen blir høyest mulig?

Ole Gunnar Solskjær
OLE GUNNAR SOLSKJÆR: Her som trener i Molde, nå manager i Manchester United.

Jo, det er kombinasjonen om han trenger hele eller deler av beløpet i norske kroner, når han får de utbetalt og når han trenger de som er avgjørende for den endelige verdien på pengene.

Dersom du driver en bedrift med utstrakt kjøp eller salg med utlandet i andre valutaer enn NOK vil du se at temaet her er like relevant for deg som for Ole Gunnar Solskjær. Du er på samme måte eksponert for endringer i valutakurser, og kan også minimere risikoen om du ønsker det.

La oss se på hvordan utviklingen i valuta kursen mellom NOK og GBP har vært historisk, spesielt de siste 3 årene. Hva sier det om risikoen fremover?

Kursen har i denne perioden variert mellom 10,1 og 12,1 – noe som ville gitt Ole Gunnar Solskjær MNOK 70-85 i inntekt.

Hva kan Ole Gunnar Solskjær forvente fremover?

Oppsiden i valutautviklingen er trolig noe svakere enn nedsiden, sett i lys av den politiske uroen i UK og den historiske utviklingen. Selv om det kan virke usannsynlig, kan et godt utfall av Brexit bidra til at GBP styrker seg vesentlig. Det er imidlertid vanskelig å se dette nå, og en viss optimisme kan synes å være priset inn i de forward kursene som bankene allerede i dag tilbyr ved fremtidig sikring av NOK mot GBP. 

Dersom vi tar en mer matematisk tilnærming og skjeler til hva bankvesenet tenker om dette blir det mer dramatisk. Med utgangspunkt i en forventet kurs om 3 år på ca. 11,4 og en MonteCarlo simulering fra DNB viser et sannsynlig utfallsrom med 60% sikkerhet til å være hele MNOK 68-91. Det betyr at Ole Gunnar Solskjær risikerer å kunne tape eller tjene MNOK 12 dersom han ikke sikrer seg. En gevinst på MNOK 12 vil alle kunne glede seg over. Et potensielt tap på MNOK 12 virker desto mer skremmende selv om Solskjær også i dette tilfellet vil ha til salt på maten.

Monte Carlo simuleringen viser hvordan tilfeldigheter kan avgjøre utfallet, ikke ulikt rulett og andre kasinospill.

Hvilket råd skal vi gi Ole Gunnar Solskjær?  

La oss anta at han bruker 5-10% av det han tjener til sine løpende utgifter i tillegg til at hans gode venn Jim Solbakken tar 10% av inntekten, og at vi anbefaler en moderat risikoprofil. Da vil rådet være å sikre mellom 3-4 millioner GBP. Dette vil redusere det potensielle tapet (men også en mulig oppside) med MNOK 5 og ser ut som en billig, trygg og fornuftig beslutning basert på situasjonen foran oss. 

Noen ville mene at han burde sikret mer, mens andre mener at risikoen er så liten og han går glipp av en oppside, så de vil anbefale å sikre mindre. I lys av dette vil jeg si at det til syvende og sist er opp til den enkeltes risikoprofil og må vurderes opp imot livssituasjon, alder, valg av bosted, og andre relevante faktorer. Det er likevel aldri feil å sikre seg mot potensielle tap. 

For deg som bedriftseier vil en sikring hjelpe deg med å forutse fremtidig kontantstrøm. Du vil kunne planlegge for nødvendige endringer i priser og sikre at du driver lønnsomt og forutsigbart. 

Vi i TheVIT har utarbeidet sikringsstrategier for en rekke av våre kunder. Vi vil gjerne diskutere din situasjon og sammen lage en plan for hvordan du kan sikre kontantstrømmen, minimere risiko og optimalisere din inntekt.

______________________________________________________________________________

Christian Martinsen, 
partner og leder for salg og marked
+47 928 26 355, 
christian.martinsen@thevit.no

Christian har omfattende erfaring som CFO/Finansdirektør fra flere virksomheter og bransjer. Han har lang operativ erfaring fra en rekke områder innenfor økonomi- og finansområdet. Christian har ledet strategiprosesser samt en rekke oppkjøps-, salgs- og fusjonsprosesser. I sine roller har Christian arbeidet med hele verdikjeden i virksomhetene.

Christian har arbeidet med endringsledelse i flere organisasjoner, samt blant annet hatt ansvar for en rekke initiativ knyttet til resultatforbedring og optimalisering av kapitalbruken. Han har også hatt ansvar for HR, IT og øvrige administrative funksjoner i sine tidligere roller.

Del dette innlegget
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments are closed.